Deze zeven Egyptische principes zeggen alles over het leven

Deze zeven Egyptische principes zeggen alles over het leven

Het Hermetisme is een filosofische stroming waarvan de beginselen worden toegeschreven aan Hermes Trismegistus, de Griekse naam voor de Egyptische god Thoth. Begin 20ste eeuw verscheen er een boek genaamd de Kybalion waarin zeven principes uit die stroming worden bepaald en uitgelegd. Veel populair wetenschappelijke literatuur en films zijn er op gebaseerd, dus misschien interessant om er wat over te weten.

All is mind, the universe is mental

Nederlands: alles is geestelijk, het universum is geestelijk. De eerste van de zeven principes betekent dat alles energie is, niets bestaat werkelijk in de realiteit. Jouw beeld wordt gevormd door wat jouw geest er van maakt. Daardoor kun je het met gedachten aanpassen. Jouw omgeving bestaat in jouw hoofd, je registreert van alles en die elektrische impulsen in jouw hersenen zorgen dat jij je een beeld vormt.

The principle of correspondence (as above, so below; as below, so above)

aluhti inspiratie magazine zeven principes uit Kybalion Hermes Trismegistus as above so belowNederlands: het principe van overeenstemming (zo boven, zo beneden; zo beneden, zo boven). In het kort komt het neer op het idee dat bepaalde vaste werkingen toepasbaar zijn op van alles. Er gebeurt telkens hetzelfde, of het in deze realiteit is, of in een die we (nog) niet kennen. En in het klein werkt het hetzelfde als in het groot. 1+2 is 3, maar 1 miljoen plus 2 miljoen is ook gewoon 3 miljoen.

 

The principle of vibration

Nederlands: het principe van trilling. Niets bestaat echt, alles is een trilling. Het grappige is dat de natuurkundige  snaartheorie uit 1970 dat idee onderschrijft. Gezien niets werkelijk vast is, maar bestaat uit een trilling, valt dat dus te veranderen. Niets is statisch, maar het beweegt altijd, dus er kan altijd invloed op worden uitgeoefend. Er wordt dan ook een hoop geschreven over hoe je die trilling zelf kan veranderen.

The principle of polarity

aluhti inspiratie magazine zeven principes uit Kybalion Hermes Trismegistus Nederlands: het principe van polariteit. Dit geeft aan dat in wezen alles hetzelfde is. Het is en is-niet. Dus uitersten zijn in essentie nog steeds hetzelfde, maar varieeren in uitwerking. Muziek die hard staat, of zacht staat blijft nog steeds muziek. Zwart bestaat uit alle kleuren, wit uit geen enkele, maar inhoudelijk gaat het om kleur. Verdriet en blijdschap zijn in essentie dus ook hetzelfde gevoel, alleen het ‘schuifje’ staat meer de ene, of de andere kant op.

The principle of rhythm

Nederlands: het principe van ritme. Wat omhoog gaat, komt naar beneden, wat naar links zwaait, zwaait terug naar rechts, etc. Je ziet die beweging in de biologie, de geschiedenis, natuurkunde, eigenlijk overal wel. Het borduurt voort op het vorige principe. Wanneer je accepteert dat er altijd een tegenbeweging komt op elke actie en beslissing, is het geen schok meer wanneer dat gebeurt, maar kun je jezelf er op voorbereiden.

The principle of cause and effect

aluhti inspiratie magazine zeven principes uit Kybalion Hermes Trismegistus Nederlands: het principe van oorzaak en gevolg. Volgens deze overweging bestaat toeval niet. Elk gevolg heeft een oorzaak en elke oorzaak krijgt een gevolg. Het is een soort fundamentele wet die altijd geldt. Ook hierbij ligt de nadruk op dat niks zomaar gebeurt en dus altijd te beinvloeden is. Je moet alleen uit zien te vinden op welke manier. Zo’n beetje de basis van mentale alchemie ­čÖé

The principle of gender

Nederlands: het principe van gender. Het wijst erop dat er geen enkele creatie mogelijk is zonder de combinatie van gender, van vrouwelijk en mannelijk. Er wordt binnen deze gedachte vanuit gegaan dat elke vrouw ook wat mannelijks heeft en elke man wat vrouwelijks. Dat schuurt tegen het principe van polariteit aan, want in ons geval zijn we allen mensen, alleen kan het schuifje meer naar de ene of de andere kant staan.

Vond je het interessante principes? Is er een andere filosofie of stroming waar je meer over wil weten? Mail of Facebook ­čÖé